Stig Engström

I detta avsnitt beskrivs hur Stig Engström (Skandiamannen) utförde mordet på Olof Palme. Här finns ett dokument som detaljerat beskriver händelseförloppet av Palmemordet och som är spännande läsning.
I juni 2018 mailade JW ett dokument till Palmegruppen som i detalj beskrev hur Stig Engström utförde mordet på Olof Palme. Men Palmegruppen hörde aldrig av sig till JW. Efter Palmegruppens pressträff den 10 juni 2020, där de pekade ut Stig Engström som mördare men utan att lämna någon beskrivning för hur mordet hade gått till, tog JW fram en mer detaljerad version av sin redogörelse av Palmemordet. JW är säker till 100% på att Palmemordet gick till enligt redogörelsen här på sidan, där hela kedjan för hur mordet planerades och hur mördaren rörde sig i samband med mordet hänger ihop. JW anser att mordet inte kan ha gått till på något annat sätt eftersom det finns en del fakta att förhålla sig till. Exempelvis att Stig Engström lämnade arbetsplatsen 2 minuter före mordet och återvände dit 19 minuter efter mordet, vilket begränsar alternativa möjliga och logiska lösningar. Om Stig Engström inte utförde mordet så går det inte att få in honom på mordplatsen trots att han bevisligen var där i samband med mordet. Om han är oskyldig så innebär detta även att han lyckades befinna sig på mordplatsen i hela 19 minuter efter mordet utan att någon såg honom där. JW:s händelsekedja är logisk från början till slut och den har inte undanhållit någon information som inte passar in.
Dokument om Palmemordet
  • Dokumentet på 16 sidor, som beskriver hur Palmemordet utfördes av Stig Engström och som skickades in till Palmegruppen 2018, är inte längre öppet tillgängligt. Det har ersatts av boken. 


Christer Pettersson

Alltsedan Christer Pettersson blev fälld för Palmemordet i tingsrätten 1989 har han av nästan hela svenska folket setts som Olof Palmes mördare. I detta avsnitt frikänns Christer Pettersson helt från all inblandning i Palmemordet.
Jag har aldrig trott på Christer Pettersson som Olof Palmes mördare eftersom jag inte tyckte att hans personlighet stämde in med hur mordet utfördes. När jag 2018 i förhörsprotokollen läste om vittnenas samstämmiga signalement av gärningsmannen kändes det helt obegripligt att Christer Petterson hade blivit indragen i Palmemordsutredningen eftersom gärningsmannen var helt olik Christer Pettersson. Att Christer Pettersson skulle ha mördat Olof Palme är enligt mig den största konspirationen i Sveriges historia.

Joaquim Weibull

I detta avsnitt beskrivs Joaquim Weibulls bevakning av Palmemordet genom åren samt vad som under året 2018 fick honom att lösa gåtan med Palmemordet.
När JW 2018 läste förhörsprotokollen fick han en helt annan bild av Palmemordet än den som hade förmedlats i media sedan mordet inträffade. Anledningen till att JW läste förhörsprotokollen var att han ville ha svar på varför Stig Engström dök upp i Skandias reception ca 20 minuter efter mordet. JW:s analytiska förmåga ledde sedan fram till händelseförloppet för hur Stig Engström planerade och utförde mordet på Olof Palme.