Joaquim Weibull

I detta avsnitt beskrivs Joaquim Weibulls bevakning av Palmemordet genom åren samt vad som under året 2018 fick honom att lösa gåtan med Palmemordet.
Historik av JW:s bevakning av Palmemordet

I detta avsnitt beskrivs min bevakning av Palmemordet från när mordet inträffade 1986 fram tills jag kunde finna lösningen på hur mordet utfördes.

 

1986

När Olof Palme sköts 1986 gjorde jag värnplikten och jag blev jag chockad över att något sådant kunde hända i Sverige. Jag läste översiktligt det mesta som skrevs i tidningar om mordet och följde även med vad som sas på TV. Jag minns speciellt att min pappa, som läste mycket mer om mordet än vad jag gjorde, vid ett tillfälle pratade med mig om Stig Engströms närvaro vid mordplatsen, dock utan att nämna honom vid namn.

 

1987-2017

Jag blev ganska snabbt fascinerad av Palmemordet och jag läste och följde med i allt som skrevs om Palmemordet i media. Jag läste dock inga böcker om Palmemordet. I efter hand kan man dock konstatera att i princip allt som skrevs och rapporterades om Palmemordet i 30 år var helt fel. Det mesta var rena påhitt och helgalna teorier.

 

Nästan alla i Sverige var under denna period helt övertygade om att Christer Pettersson var Olof Palmes mördare. Att Christer Pettersson skulle ha mördat Olof Palme har jag aldrig trott på eftersom jag inte tyckte att hans personlighet stämde in med hur mordet utfördes. Christer hade nämligen ingen relation till skjutvapen. Dessutom ansåg jag det vara helt osannolikt att en så aggressiv och högljudd person som Christer Pettersson skulle kunna skjuta Palme så diskret för att han sedan vara spårlöst borta i Stockholm city. Under dessa år hade jag oräkneligt många diskussioner med folk om Palmemordet och där jag friade Christer Pettersson helt från mordet. Men alla andra var alltid övertygade om att han var mördaren.

 

Under denna period saknade jag egna teorier om vem som skjutit Olof Palme samt hur. Jag hade svårt att acceptera en ensam gärningsman eftersom detta förutsatte att denna person vandrade runt i Stockholms city med en laddad jätterevolver utan vetskapen om att han skulle stöta på Olof Palme den kvällen då han blev mördad. Dessutom krävdes att han direkt kände igen Olof Palme klädd i vinterkläder i mörkret på Sveavägen samt att han hatade Palme så mycket att han var beredd att skjuta honom direkt. Alternativet att mordet var planerat på något sätt såg jag som mer troligt. Men jag hade ingen aning om hur mordet skulle ha planerats och av vem eftersom Palmemakarnas biobesök var hastigt påkommet. Genom åren lanserades många teorier och konspirationer om Palmemordet men ingen av dem övertygade mig. Många av teorierna som man kunde läsa om i media var så fantasifulla att de var direkt löjeväckande.

 

2018

Under våren 2018 skrevs det i media om Skandiamannen, dvs Stig Engström, som en möjlig mördare av Olof Palme. När jag fick reda på att hans arbetsplats låg vid mordplatsen och att han arbetade den kvällen så kände jag att de saknade bitarna föll på plats eftersom det gav honom möjlighet att förvara ett vapen samt att han kunder planera mordet medan filmen pågick. Jag blev intresserad av Skandiamannen och jag läste allt som stod i media om honom. Jag mindes även att min pappa hade nämnt Skandiamannen 1986 men att jag hade inte hört talas om honom sedan dess.

 

I media kunde man läsa att Stig Engström hade dykt upp i Skandias reception ca 20 minuter efter Palmemordet men ingenstans stod det varför. Jag kunde inte begripa varför han gick till receptionen efter mordet. Det tydde antingen på att han var helt oskyldig till mordet eller att något hade hänt som tvingade honom att uppsöka receptionen. Jag kände att jag tvunget ville ha svar på denna fråga och jag började därför att läsa och analysera förhörsprotokollen om Palmemordet som finns utlagda på nätet. Fyra dagar senare hade jag fått svar på varför Stig Engström tvingades uppsöka Skandias reception efter mordet. Svaret på denna fråga resulterade även i att jag fick fram händelseförloppet för hur Stig Engström hade planerat och utfört mordet på Olof Palme. Jag gjorde sedan fältstudier för att bekräfta min mordteori med positivt utfall. Därefter lade jag ner ytterligare en dag på att skriva första versionen av min redogörelse om Palmemordet som i detalj beskriver hur Stig Engström utförde mordet på Olof Palme.

 

I juni 2018 mailade jag mitt dokument om Palmemordet till Palmegruppen med anledning av att dokumentet innehöll så mycket fakta som jag tidigare aldrig hade hört talas om. Palmegruppen hörde dock aldrig av sig till mig. Jag skickade även dokumentet till en del vänner, kontakter samt kändisar, främst sådana som under alla år har varit övertygade om att Christer Pettersson var Palmes mördare.

 

2020

Den 10 juni 2020 hade Palmegruppen pressträff om Palmemordet. De pekade ut Stig Engström som mördare men lämnade ingen redogörelse alls för hur mordet gick till, vilket var en stor besvikelse. Efter pressträffen lade Palmegruppen ner förundersökningen om Palmemordet. Detta ledde till att flera betydande frågor om Palmemordet förblev obesvarade. Jag tog då fram en ny version av min redogörelse om Palmemordet där jag beskrev händelseförloppet av mordet mer utförligt än i den första versionen och där jag även gav svar på de frågor som Palmegruppen lämnade obesvarade avseende Stig Engström som Palmes mördare. Detta dokument finns i sin helhet på denna websida.

 

Under hösten skickade jag ut förfrågningar till några tidningar om de var intresserade av lösningen på Palmemordet. Men jag fick ingen respons. I slutet av december skapade jag därför denna websida för att på egen hand sprida lösningen på Palmes mordgåta som har plågat Sverige i 34 år.

 

 

Hur JW kunde lösa gåtan med Palmemordet

I detta avsnitt presenterar jag ett antal vikta faktorer som ledde fram till min lösning av Palmemordet. Dessa faktorer var:

  • Att jag är en mycket analytisk person är den absolut viktigaste faktorn till att jag kunde lösa Palmemordet. Min analysförmåga är min starkaste egenskap. Den har genom åren hjälpt mig att finna bolag att investera i på börsen med mycket hög avkastning som resultat.
  • Att jag aldrig har trott på Christer Petterson som Palmes mördare. Jag var därför öppen för alla tänkbara gärningsmän och mordlösningar.
  • Att jag fick höra talas om Skandiamannen. Då föll alla bitarna på plats om Palmemordet eftersom Skandiamannen var ett mellanting mellan en ensam mördare som utför mordet av en ren tillfällighet och ett organiserat mord. Han hade en bas nära mordplatsen som gav honom möjligt att planera mordet under tiden som biofilmen pågick.
  • Att jag visste att förhörsprotokollen från mordnatten fanns utlagda på nätet och att jag läste dem. När jag läste förhörsprotokollen fick jag en helt ny bild av Palmemordet. Jag kunde konstatera att inte mycket hade stämt av det som hade stått i tidningarna om Palmemordet genom åren. Anledningen till att jag började läsa förhörsprotokollen var att jag tvunget ville ha svar på varför Stig Engström dök upp i Skandias reception 19 minuter efter mordet. Lösningen på Palmemordet kom som en följd av svaret på denna fråga.
  • Att jag under samma tidsperiod som Palmemordet hade en projektanställning på stadshuset i Malmö Kommun och de hade samma inpasseringssystem som Skandia. I stadshuset noterade jag att många anställda fuskade med arbetstiden, vilket störde mig. Jag analyserade därför hur inpasseringssystemet fungerade för att förstå knepen som fanns för att lura systemet. När jag 2018 läste i Palmemordets förhörsprotokoll om hur Stig Engström använde sitt passerkort kände jag direkt igen mönstret med att fuska med arbetstiden och nyttja bristerna i passersystemet. Jag kunde därför enkelt förstå och sätta mig in i varför Stig Enström agerade som han gjorde under mordkvällen. När jag läste att en dörr i huset till garaget oförklarligt hade öppnats förstod jag direkt varför Stig Engström hade öppnat dörren och vad hans plan var.
  • Att jag analyserade varje händelse i försprotokollen djupare för att finna en logisk förklaring till varför händelsen inträffade. Många av detaljerna i förhörsprotokollen, som var viktiga för att få fram helhetsbilden, kunde jag relatera till mig själv. Det underlättade arbetet med att finna lösningen på mordet som fanns dold i förhörsprotokollen. Till slut hade jag fått fram en logisk händelsekedja av hela Palmemordet utan att ha någon fakta som talade emot händelseförloppet. Det enda jag inte kan bevisa är att Stig Engström förvarade mordvapnet på sitt låsta rum.

joaquim weibull palmemordet 1986 olof palme engström pettersson